Benytter din organisasjon ressursene optimalt?

 
 
 
Fjellklatrere som holder seg lenket sammen.jpg
 

Vår visjon er at alle som trenger hjelp og omsorg skal bli møtt av engasjerte, kunnskapsrike og motiverte medmennesker

 
 
et dypt juv.jpg

Utfordringen

Tilgangen til kvalifisert arbeidskraft i helse og omsorg er oppsiktsvekkende liten. Av en total stab på 130 000 ansatte er 60 000 ufaglærte. Opplæringen disse får følger ingen standard eller offisielle krav.

Les mer →

bro over juv.jpg

Tiltaket

Dynamisk Helse har utviklet en mobil løsning som gir lik læring til ufaglærte, på en enkel og presis måte. Løsningen er også tilgjengelig for andre opplæringsbehov i helse og omsorg.

Les mer →

person som går over bro.jpg

Målgruppene

Ledere i helse og omsorgstjenesten som utfordres av stor turnover og må benytte  ufaglært arbeidskraft.

Arbeidsledere som har brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og BPA-assistenter.

Leverandører av velferdsteknologi.

 

Hvorfor velge oss?

Med 25 års “hands on” erfaring fra helsevesenet, har vi i Dynamisk Helse tilegnet oss en solid domenekunnskap. Når vi kombinerer denne med pedagogisk kompetanse, interaksjonsdesign og en real dose nuller og énere, så får vi SkillAid. En løsning for kunnskaps- og informasjonsformidling spesielt utviklet for å møte helsesektorens sammensatte behov for læring.

 
 
enhjørning.png

Vi tar sektorens ønsker og utfordringer på alvor

 
blink.png

Vi tilbyr en løsning tilpasset målgruppens behov

 
diplom.png

Vi gir kunnskap som har praktisk nytte i hverdagen

 
 

Vi tror på å benytte alle tilgjengelige ressurser optimalt– materielle og menneskelige – for å øke pasientsikkerheten

 
 
Fjellklatrer som holder seg lenket sammen til andre fjellklatrere.jpg
 
Anonym brukerikon
 
 
 

Samarbeidspartnere