Løsningen

SkillAid

SkillAid er en mobil løsning for kunnskapsformidling, rettet spesielt mot helse- og omsorgssektoren. Innholdet presenteres på en pedagogisk måte - med fokus på enkelt språk, kortfattet og tydelig informasjon. Innholdet skal være forståelig for alle, uavhengig av brukerens erfaring og faglige forkunnskaper.

 
 
 
SkillAid Basis produktikon
 

For vikarer og ufaglærte

Basis

Grunnleggende kunnskap om hvordan ivareta behov hos eldre og syke på en god måte.

SkillAid BPA produktikon
 

For arbeidsledere og assistenter

BPA & LSS

Informasjon og praktisk veiledning som bidrar til at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan leve selvstendig og uavhengig.

SkillAid Tech produktikon
 

For helsepersonell, pårørende og pasienter

Tech

Grunnleggende kunnskap som sikrer bruken av velferdsteknologi.

 
 

 

Ønskebrønnen

Noe du ønsker opplæring i?

Navn
Navn