Bakgrunn

Mangel på hjelpende hender

 
Overskrifter fra media.jpg
 

Hvordan ønsker du å bli tatt vare på når du trenger hjelp?

De mange overskriftene i media gjør flere av oss redde for å bli hjelpetrengende. Spørsmålene melder seg fort. Hvem skal ta vare på meg i min mest sårbare fase av livet? Vil jeg møte noen som forstår meg, noen som respekterer meg og som vil tale min sak? Er de trygge i jobben sin, og greier de å gjøre meg trygg? Det er ikke nok sykepleiere der ute til å ta vare på oss alle.

Vi i Dynamisk Helse ønsker å tenke nytt om hvordan, og til hvem, vi skal tilføre kunnskap. Det er nemlig en ressurs der ute som kan og vil gjøre en innsats. De ufaglærte.

Vi tror på å utruste alle som arbeider innen helse og omsorg med tilstrekkelig kunnskap til å være trygge i den jobben de gjør. Ikke nødvendigvis ved et langt opphold på skolebenken – noe mange ikke har mulighet til – men gjennom opplæring som skjer «på stedet» og som er tilpasset den enkeltes kunnskapsbehov.

Slik kan vi nå målet vårt. Tilføre kunnskap som medfører trygghet. Kunnskap som medfører respekt. Kunnskap som kan bidra til et verdig liv, helt til livets slutt.