Vår Historie

Når en tar saken i egne hender

 
 
Ann-Kristin Johansen som ser utover havet

Dynamisk Helse ble opprettet 2010, men selskapets historie går mye lengre tilbake i tid. Den begynte da Ann-Kristin Johansen som ung, ufaglært helsearbeider fikk et sjokkartet møte med eldreomsorgen. Etter kun fire timers opplæring på en sykehjemsavdeling sto hun med aleneansvar for flere svært syke pasienter. En situasjon mange med henne har stått i, og står i fremdeles.

Der mange andre mister motet i det tøffe møtet med helsevesenet og slutter, fast bestemt på aldri å vende tilbake, brettet Ann-Kristin opp ermene og bestemte seg for å bli. Ikke bare ble hun værende - hun utdannet seg til sykepleier og jobbet mange år i både eldreomsorg og sykehus.

Da Dynamisk Helse så dagens lys var det fordi Ann-Kristin erfarte at ingenting hadde endret seg i måten helsevesenet tar i mot - og lærer opp - ufaglærte nyansatte. En gruppe ansatte helsevesenet er helt avhengig av for å få kabalen til å gå opp. En gruppe ansatte som innehar potensial og ressurser som i liten grad anerkjennes, ivaretas og videreutvikles.

Dynamisk Helse har alltid jobbet for det samme målet: Å sikre ufaglærte helsearbeidere lik opplæring og på den måten bidra til økt pasientsikkerhet, ansatte som er trygge i sine arbeidsoppgaver, og forutsigbarhet for lederne som vet de har kompetente folk på jobb.