Målet

Økt pasientsikkerhet ved bedre benyttelse av inneværende ressurser

Dynamisk Helse jobber for å sikre lik opplæring av ufaglært personell som jobber innen helse- og omsorgssektoren, slik at denne store gruppen ansatte kan anerkjennes som en viktig ressurs.

Målet er at dette skal gi stabilitet og trygghet både for ansatte, ledere og den enkelte pasient.


Person i strikkhopp